XXVI CONCURSO FOTOGRAFICO POPULAR DE IRUN

B A S E S  

 • ORGANIZA: Asociación Fotográfica Irunesa.
 • PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Irún.
 • PARTICIPANTES: Cualquier aficionado que lo desee.
 • TEMAS: Habrá dos: 1.- Irún.  2.- Libre.
 • MODALIDAD: Fotografías en blanco y negro o color, indistintamente, admitiéndose cualquier técnica.
 • NUMERO DE OBRAS: Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras sin montar, de las cuales una, cómo mínimo, deberá ser de tema Irún.
 • IDENTIFICACION: En el dorso de cada fotografía deberá figurar el tema y los datos personales y teléfono del autor.
 • FORMATO: El tamaño de la imagen es libre, pero el del papel fotográfico deberá ser de 20X30 cms. (o similar).
 • PLAZO DE ADMISION: Hasta las 20h. del día 13 de junio.
 • LUGARES DE RECEPCION: Enla Oficina de Información Juvenil (C/ Fueros nº 2 bajo de Irún) y en el local de AFI (C/Izaga, 7 bajo de Irún).
 • JURADO: Será popular. Las obras presentadas serán juzgadas por el público asistente a la inauguración de la exposición, el 18 de junio a las 19h30.
 • EXPOSICION: En el local de AFI, desde el 18 hasta el 25 de junio, de 19h30 a 21h30 h.
 • ENTREGA DE PREMIOS: En el citado local, el día 25 de junio a las 20 horas.
 • PREMIOS: Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada tema, así como regalos de material fotográ­fico. Ningún participante podrá optar a más de un premio.

NOTA: Cualquier duda o imprevisto será resuelto porla Organización,  siendo su decisión inapelable.

Irún, mayo de 2012

 

IRUN HIRIA XXVI. ARGAZKI LEHIAKETA HERRIKOIA

O I N A R R I A K

 • ANTOLATZAILEA: Irungo Argazki Elkartea.
 • BABESLEA: Irungo Udala.
 • PARTE-HARTZAILEAK: Nahi duen afizionatu orok parte ahal izango du.
 • GAIAK: Bi izango dira: 1.- Irun.  2.- Librea.
 • MODALITATEA: Zuri-beltzean edo koloretan egindako argazkiak, muntatu gabe; edozein teknika onartuko da.
 • LANEN KOPURUA: Egile bakoitzak gehienez hiru obra aurkeztu ahal izango ditu, eta haietako batek, gutxienez, Irun izango du gaitzat.
 • IDENTIFIKAZIOA: Argazki bakoitzaren atzealdean gaia eta egilearen datu pertsonalak eta telefono zenbakia agertuko dira.
 • FORMATUA: Irudia librea baina argazki paperaren neurria 20X30 zm.koa (edo antzekoa) izango da.
 • AURKEZTEKO EPEA: Ekainaren 13ko arratsaldeko 20ak arte.
 • AURKEZTEKO TOKIAK: Gazte Informazio Bulegoan (Irungo Foruen Karrika, 2) eta AFI-IAEko aretoan (Irungo Izaga Kalea, 7).
 • EPAIMAHAIA: Herrikoia izango da. Aurkeztuko lanak erakusketaren inaugurazioara etortzen den jendeak epaituko ditu. (ekainaren 18an 19:30etan)
 • ERAKUSKETA: Ekainaren 18tik 25era arte AFI-IAEko aretoan, 19:30etik 21:30era.
 • SARI BANAKETA: Areto berean egingo da ekainaren 25ean, 20:00etan.
 • SARIAK: Trofeoak emango zaizkie gai bakoitzeko lehen hiru sailkatuei bai eta argazki materialez osatutako opariak ere. Partaideek ezingo dute sari bat baino gehiago jaso.

OHARRA: Edozein zalantza edo ezusteko Antolakuntzak konponduko du, eta haren erabakia ezingo da apelatu.

Irunen, 2012ko maiatzean